Huurvoorwaarden Opblaas

Algemene voorwaarden
Op iedere verhuur van een opblaasfiguur bij Fun Trader Verhuur zijn de algemene voorwaarden van Fun Trader van toepassing.
1. Reserveren
Wij doen onze uiterste best om uw reservering in te plannen. Nadat u uw reservering heeft doorgegeven nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om uw reservering te bevestigen.
Wanneer het gewenste opblaasfiguur niet meer beschikbaar is, brengen wij u daarvan spoedig op de hoogte.
2. Afhalen
Voor het tijdstip van afhalen wordt telefonisch of per e-mail een afspraak gemaakt.
Huurder hoeft bij ons geen borg te betalen. Wel dient huurder zich bij het afhalen te legitimeren. Wij maken een kopie van het legitimatiebewijs.
Huurder dient het huurbedrag bij afhalen contant te voldoen.
Het gehuurde opblaasfiguur blijft eigendom van Fun Trader.
3. Het opblaasfiguur
Neem de bijgeleverde instructiekaart goed door alvorens u het opblaasfiguur opzet.
Het is huurder niet toegestaan andere voorwerpen op/aan het opblaasfiguur aan te brengen, het opblaasfiguur te beschrijven of het opblaasfiguur te beplakken.
Zorg te allen tijde voor een 220V aansluiting met randaarde.
Zorg voor een schone ondergrond bij het opzetten/afbreken van het opblaasfiguur.
Zet het opblaasfiguur niet neer naast of op plekken waar het figuur schade kan oplopen zoals bij dakgoten, bomen, hekwerk struiken of nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken.
Huurder wordt verzocht maatregelen te treffen om schade aan opblaasfiguren te voorkomen.
Huurder heeft de plicht bij harde wind (boven windkracht 5) het opblaasfiguur binnen te halen wel niet op te zetten.
Het is niet toegestaan de opblaasfiguren verhuren aan derden.
4. Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende huur tijd aan het gehuurde opblaasfiguur wordt toegebracht. Alle kosten door vermissing, diefstal of schade zijn voor rekening van de huurder. Bij schade, vernieling, vuurwerkschade, verlies of diefstal van het gehuurde opblaasfiguur zal de verhuurder de nieuwwaarde van vervangend materiaal aan de huurder in rekening brengen.
De verhuurder zal op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen en/of schade aan personen en/of materialen van de huurder en/of derden, toegebracht door de gehuurde materialen.
5. Terugbrengen
Het opblaasfiguur dient compleet, schoon, droog en netjes ingepakt in dezelfde staat retour te worden gebracht.
Na afloop van de huurperiode brengt u het opblaasfiguur op de afgesproken tijd weer retour.
Bij het te laat terugbezorgen van een opblaasfiguur worden de dagprijs + eventuele gederfde inkomsten in rekening gebracht. Wij geven geen geld retour bij eerder terug brengen.

Facebook reacties